Press release PWC Middle East Future50

LinkedIn

FOR IMMEDIATE RELEASE

GraphenePioneer, led by Michel de Ruiter, Celebrates Inclusion in Future50 Middle East by PwC

Dubai, UAE – 22-11-23 – In a significant recognition of its innovative strides in sustainable building materials, GraphenePioneer, under the leadership of visionary Michel de Ruiter, is thrilled to announce its inclusion in the prestigious Future50 Middle East list by Price Waterhouse and Coopers (PwC). This inclusion is a testament to GraphenePioneer’s groundbreaking work in the construction industry, particularly with its revolutionary product, QuantumPlaster.

“Making it to the Future50 Middle East is a milestone that reflects our relentless pursuit of sustainability and innovation,” said Michel de Ruiter, the driving force behind GraphenePioneer. “Our journey with QuantumPlaster is not just about enhancing building materials; Our ultimate goal is redefining the future of construction towards greater ecological responsibility. Despite the efforts of the construction industry to innovate, the way we look at materials makes the industry appear for us stuck in the stone age.”

QuantumPlaster, an innovative graphene-infused concrete solution, stands as a cornerstone of GraphenePioneer’s mission. This makes the concrete itself a heating device, and retains energy in the building. It exemplifies the company’s dedication to combining cutting-edge science with practical applications, leading to more energy-efficient, durable, and sustainable building practices. It will take concrete up to par with AI, Quantum Computing and rDNA in the years to come.

The Future50 Middle East by PwC recognizes the most promising companies in the region, known for their potential to bring transformative change in their industries and commitment to a sustainable future. GraphenePioneer’s selection highlights its role as a pioneer in integrating advanced nanotechnologies into the realm of practical and eco-friendly construction solutions.

“Being recognized by PwC is not just an honor; it’s a motivation to keep pushing the boundaries of sustainable innovation,” added de Ruiter. “At GraphenePioneer, we’re committed to contributing to a greener planet, and this recognition amplifies our message and mission. I have put literally everything at stake to succeed because I am convinced this is the only way to ensure our children have a future.

For more insights into GraphenePioneer’s revolutionary work in sustainable construction, visit www.graphenepioneer.com or www.quantumplaster.com or follow Michel de Ruiter and his team on LinkedIn at www.linkedin.com/company/graphenepioneer/.

About GraphenePioneer

Founded by Michel de Ruiter, GraphenePioneer is at the forefront of developing graphene-enhanced materials for the construction industry. With a commitment to sustainability, the company is paving the way for eco-friendly and energy-efficient building solutions.

Contact:

Michel de Ruiter

Founder

GraphenePioneer

michel@graphenepioneer.com

+31623740683


VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE

GraphenePioneer is opgenomen in Future50 Middle East lijst van PwC

Dubai, VAE – 22-11-23 – Als een belangrijke erkenning van zijn innovatieve stappen in duurzame bouwmaterialen, is GraphenePioneer uit Balk onder leiding van de visionaire Michel de Ruiter trots op de opname in de prestigieuze Future50 Middle East lijst van Price Waterhouse Coopers (PwC). Deze opname is een bewijs van het baanbrekende werk van GraphenePioneer in de bouwsector, met name met zijn revolutionaire product, QuantumPlaster.

“Het bereiken van de Future50 Middle East is een mijlpaal die onze onophoudelijke zoektocht naar duurzaamheid en innovatie weerspiegelt,” zei Michel de Ruiter, de drijvende kracht achter GraphenePioneer. “Onze reis met QuantumPlaster gaat niet alleen over het verbeteren van bouwmaterialen; ons uiteindelijke doel is het herdefiniëren van de toekomst van de bouw naar grotere ecologische verantwoordelijkheid. Ondanks inspanningen van de bouwsector om te innoveren, de manier waarop is lijkt voor een bedrijf zoals GraphenePioneer nog steeds uit het stenen tijdperk”. 

QuantumPlaster, een innovatieve, met grafeen verrijkte beton oplossing, staat centraal in de missie van GraphenePioneer. Dit maakt van het beton zelf een verwarmingstoestel en behoudt energie in het gebouw. Het is een voorbeeld van de toewijding van het bedrijf aan het combineren van geavanceerde wetenschap met praktische toepassingen, wat leidt tot energie-efficiëntere, duurzamere en duurzamere bouwpraktijken. Het zal beton op één lijn kunnen brengen met AI, Quantum Computing en rDNA in de komende jaren. Het geheim zit hem in grafeen en de bijzondere eigenschappen van dit materiaal op atomaire schaal.  ”Dit is een geheel nieuwe manier om naar energie-retentie te kijken, waar we de komende jaren nog veel van gaan horen”. aldus de Ruiter. ”Op atomaire schaal werken de dingen anders. En zo kun je de ouderwetse isolatiematerialen ook niet vergelijken met het potentieel van QuantumPlaster, zelfs op de meest elementaire wijze waarop we het nu nog maar weten in te zetten. Op basis van de potentie hebben we een visie ontwikkeld hoe een huis in 2050 met energie om zou kunnen gaan. Volgens ons zijn er dan geen energiecentrales meer nodig om gebouwen en gebruikers in al hun energiebehoeftes te voorzien”. 

De Future50 Middle East van PwC erkent de meest veelbelovende bedrijven voor de regio om hun potentieel om transformerende veranderingen in hun industrieën te brengen en hun inzet voor een duurzame toekomst. De selectie van GraphenePioneer benadrukt zijn rol als pionier in het integreren van geavanceerde nanotechnologieën in het domein van praktische en milieuvriendelijke bouwoplossingen.

“Erkend worden door PwC is niet alleen een eer; het is een motivatie om de grenzen van duurzame innovatie te blijven verleggen,” voegde de Ruiter toe. “Bij GraphenePioneer zijn we toegewijd om bij te dragen aan een groenere planeet, en deze erkenning versterkt onze boodschap en missie. Ik heb letterlijk alles op het spel gezet om te slagen omdat ik ervan overtuigd ben dat dit de enige manier is om ervoor te zorgen dat onze kinderen een toekomst hebben”.

Voor meer inzichten in het revolutionaire werk van GraphenePioneer in duurzame bouw, bezoek www.graphenepioneer.com of www.quantumplaster.com of volg Michel de Ruiter en zijn team op LinkedIn op www.linkedin.com/company/graphenepioneer/.

Over GraphenePioneer

Opgericht door Michel de Ruiter, is GraphenePioneer in de voorhoede van het ontwikkelen van grafeen-versterkte materialen voor de bouwsector. Met een toewijding aan duurzaamheid, baant het bedrijf de weg voor milieuvriendelijke en energie-efficiënte bouwoplossingen.

Contact:

Michel de Ruiter

Founder

GraphenePioneer

michel@graphenepioneer.com

+31623740683